css template

Crkva brvnara Pokrova Presvete Bogorodice

image

Crkva brvnara Pokrova Presvete Bogorodice u Planinici, preneta je iz Ribnice i postavljena na ovo mesto 1908 – 1909 godine, gde je najverovatnije podignuta u prvoj polovini 19. veka. Na mestu ove, u Ribnici, sagrađena je nova crkva od tvrdog materijala. Crkva brvnara Pokrova Presvete Bogorodice ima drvenu konstrukciju koja je opšivena vertikalno postavljenim daskama, mesta spajanja skrivena su vertikalnim letvama. Crkva, čiji su temelji kameni, ima jednostavnu jednobrodnu, pravougaonu osnovu, sa južnom pevnicom i polukružnom oltarskom apsidom. U oltaru ulogu đakonikona i proskomidije vrše dva postamenta. Pod u oltaru je betonski, dok u ostalom delu hrama je od kamenih kvadratnih ploča. Ivicom kamene časne trpeze teče natpis koji govori o priložniku Radovanu Mihailoviću i godini kada je postavljena 1824 godina. Unutrašnjost je zasvedena lučnim, poluobličastim daščanim svodom. Ispred ikonostasa je kružni amvon od belog mermera sa duboreznom trakom biljnog porekla koja teče obimom i sa manjom rozetom u centru.

Građevina ima zapadni i severni portal i tri prozorska otvora: na apsidalnom zidu jedan i po jedan na severnom i južnom zidu naosa. Portali su lučni i posebna su vrednost crkve, naročito zapadni. Glavni ukras na njima je čitav niz međusobno spojenih šestougaonih pločica ukrašenih duboreznom dekoracijom. Oba ulaza obojena su jakom plavom bojom što im daje posebnu draž. Severni i južni prozor posebno su ukrašeni daskom koja ima oblik dvostrukog latinskog slova es. Crkva je pokrivena krovom na dve vode sa biber crepom kao pokrivačem. Brvnara je spolja obojena oker masnom bojom.

Hram je tokom zemljotresa koji je pogodio ove krajeve 1998 godine znatno stradao, ali je već 2000 godine saniran i predat na upotrebu.

 

image

image

image