css template

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg

image

Crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici, danas najstariju zgradu u Mionici, je podigla 1856. godine grupa meštana sela Mionice na čelu sa Svetozarom Nenadovićem, sinom Prote Mateje i Jevremom, dedom pesnika Milana Rakića. Majstor je bio Todor Teodorović iz Šapca (natpis na spoljašnjem zidu oltarske apside). Pored ikona koje je za ovu crkvu naslikao Lazar Krđalić, tu je i nekoliko još nedovoljno procenjenih i atribuiranih radova majstora iz prvih decenija 19. veka. U literaturi se nailazi na podatak da je ikonu velikomučernika Georgija slikao “pred propast Srbije 1812 godine” Jeremija Mihailović, rodom iz Brajevca. Ona je ovamo dospela iz neke druge crkve, možda iz vrtiglavske, odakle su i prestone ikone Bogorodice i Isusa Hrista, rad Nikole Apostolovića (između 1808 i 1810 godine).

Građevina monumentalna po svojim dimenzijama, pripada hramovima inspirisanim baroknim stilom, sa elementima kasnog klasicizma. Svojim oblicima, veličinom, posebno dekorativnom plastikom ona spada među značajnije spomenike crkvene arhitekture u Srbiji druge polovine 19. veka. Osnova crkve je jednobrodna, sa jasnom podelom na tri odvojene celine: pripratu, naos i oltarski prostor, dok spolja gledano, na crkvenoj građevini, koja nema kupolu izdvaja se zvonik, svojom visinom i primenjenom malterskom plastikom.

Hram je tokom zemljotresa koji je pogodio ove krajeve 1998 godine znatno stradao, ali je već 2000 godine saniran i predat na upotrebu.

 

image

image

image