css template

Indikativno područje termomineralne vode

Na osnovu izveštaja Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju RS i Zavoda za interne bolesti “dr Vlastimir Godić” iz Beograda, konstatovano je da voda ima sledeće indikacije:

 • oboljenja mokraćnih puteva i bubrega:

  • mikrolitijaza (pesak u mokraćnim putevima),

  • stanja posle hirurškog odstranjenja kamena,

 • bolesti lokomotornog aparata:

  • zapaljenski reumatizam,

  • reumatoidni artritis (faza smirenog zglobnog zapaljenja),

  • Behretevljeva bolest (početni stadijum),

 • degenerativni reumatizam:

  • artroze,

  • spondiloze,

 • ekstraartikularni reumatizam:

  • fibroziti,

  • mioziti,

  • panikuliti,

  • tendiniti,

 • hroničnih ginekoloških oboljenja:

  • hronični zapaljenski procesi – adneksiti, adneksoperametriti i

  • sterilitet – po uputu ginekologa,

 • neurastania,

 • neurotična anksioznost (lakšeg stepena),

 • opsesivno – kompulzivni poremećaji lakšeg stepena,

 • hipohondiija,

 • psihosomatske neuroze,

 • profesionalne neuroze,

 • hipertenzija I stepena (bez komplikacija na organima).

 


image

image

image