css template

Klima

image

Na području opštine Mionica je zastupljena relativno stabilna, umerenokontinentalna klima, sa izvesnim specifičnostima, koje se manifestuju kao elementi subhumidne i mikrotermalne klime. Karakterišu je hladne zime i suva i topla leta. Srednja vrednost maksimalne temperature vazduha na području Mionice je 17,7oC. Najviše vrednosti maksimalnih temperatura vazduha se javljaju u julu (28,4oC) i u mesecu avgustu (28,3oC). Srednja godišnja vrednost minimalne temperature vazduha je 6,5oC. Minimalne temperature vazduha se javljaju u zimskom periodu i to u decembru (-1,6oC) i februaru (-2,4oC).

Vrednost vazdušnog pritiska kreće se u rasponu od 992,8-1.000,2 mb, dok je prosečna godišnja vrednost 966,6 mb. Srednja vrednost relativne vlažnosti vazduha iznosi 72%. Najviša relativna vlažnost vazduha je u decembru i iznosi 82%, a najniža je u letnjem periodu godine (juni) i iznosi 64%.

Brzina vetra se kreće od 1,2-1,8 m/s, s tima da su njene najveće vrednosti u martu i aprilu, a najmanje u decembru i januaru. Godišnji prosek iznosi 1,5 m/s. Prosečna godišnja insolacija na ovom području iznosi 2.025,0 časova. Prosečna mesečna insolacija iznosi 168,7 časova, s tim da najveću insolaciju imaju prolećni i letnji meseci (maj,jun, jul i avgust), a najmanju zimski meseci (decembar, januar i ferbruar). Najveća osunčanost ovog područja je u jula (278,7 časova), a najmanja u decembru (64,4 časova). Srednja godišnja oblačnost iznosi 6,0/10 pokrivenosti neba. Najveća oblačnost je u decembru i januaru i iznosi 7,4/10, a najmanja je u avgustu i iznosi 4,5/10 pokrivenosti neba. Ovo područje se odlukuje prosečnom godišnjom sumom padavina od 774,0 mm. Ta količina vodenog taloga neravnomerno je raspoređena po godišnjim dobima i mesecima. Najveća količina padavina javlja se u junu (89,2 mm), a najmanja u ferbruaru (42,6 mm).

image


image

image

image