css template

Klimatske karakteristike

image

Banju Vrujci karakteriše umerenokontinentalna klima sa umereno toplim, relativno suvim i sunčanim letom sa oko 244-280 sati sijanja sunca u toku letnjih meseci i umereno hladnim zimama. Prosečna godišnja temperatura vazduha u Banji Vrujci iznosi 11,2oC, pri čemu sedam meseci ima prosečnu temperaturu vazduha iznad 10oC (april-oktobar), dok su ostali meseci znatno hladniji sa prosečnom temperaturom vazduha od 0,0oC, a jul i avgust su najtopliji meseci sa prosečnom temperaturom od 21,0oC do 21,6oC. Apsolutni maksimum temperature vazduha iznosi 42,5oC, a registrovan je u julum dok se apsolutni minimum temperature javlja u januaru i znosi minus 29,6oC.

Prosečne temperature vazduha za zimu, proleće, leto i jesen iznose: 1,2oC, 11,3oC, 20,8oC i 11,7oC. Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha u široj okoline Banje Vrujci varira od 74% do 76%. U pogledu režima vlažnosti vazduha analizirano područje karakteriše pretežno umereno vlažna klima u hladnoj polovini godine i umereno suva klima u toploj polovini godine. Najveće srednje vrednosti relativne vlažnosti vazduha se javljaju u periodu od novembra do januara, i u proseku iznose od 80% do 83%, dok se najmanja vrednost javlja u periodu april-avgust i iznosti 70%. Prosečna godišnja oblačnost na području Banje Vrujci iznosi oko 59% pokrivenosti neba. U periodu od juna do oktobra, mesečna količina oblačnosti je manja od godišnjeg proseka i iznosi 41% pokrivenosti neba. U periodu od novemnbra do marta stepen oblačnosti je povećan i kreće se od 63% do 74%. Najduže prosečno trajanje sijanja sunca javlja se u julu i iznosi oko 281 sat, dok se u decembru javlja minimum od oko 60 sati. Padavine su sarazmerno česte i javljaju se u proseku oko 140 dana godišnje. Raspodela čestine padavinskih dana je dosta ujednačena u periodu novembar–jun, i kreće se od 14 dana u maju i decembru do 120 dana u novembru, februaru i martu, a najmanje ih ima u periodu jul-okrobar, u proseku 10 dana mesečno.

 

image


image

image

image