css template

Velimirovi dvori

image

U selu Ključ kod Mionice nalaze se ostaci sakralnog kompleksa koji se naziva Velimirovi dvori. Narodno verovanje vezuje ove ruševine za legendarnu ličnost feudalca - Kneza Velimira. Po toj legendi Velimir je vazal sultana i učestvuje u bici pod Beogradom 1521 godine. Komleks se verovatno postepeno razvijao i čine ga jednobrodna crkva sa pripratom i kapelom, obziđe, konaci i mutvak. Najstariji deo je jednobrodna crkva, sagrađena verovatno u 15. veku. Spoljne mere crkve su 12 m od ulaza u brod do temena apside, i ukupne širine 6,7 m. Apsida je pravilna polukružna sa poluprečnikom od 2 m. Priprata je pravilne četvorougaone osnove veličine 7 h 8 m. Na severnom zidu u unutrašnjosti priprate bile su izvedene tri plitke arkade, koje kao da su natkriljivale nekakvu važnu predstavu. Nešto veće partije živopisa konstatovane su sa spoljne strane, gde su bili predstavljeni dekorativi ornamenti u vidu šah polja, i nasatično postavljene opeke.

Na prostoru oko crkve otkriven je veći broj grobova iz 16. i 17. veka. Tridesetak metara jugozapadno od objekta crkve nalazi se građevina "mutvak". Iskopavanja izvršena na prostoru oko mutavak pokazala su da ova građevina nije samostalana već da je deo jedne veće celine koja se sastoji od dve podužne prostorije koje se nadoveziju na zapadni ogradni zid kompleksa. Verovatno se radi o ostacima manastirske kuhinje i konaka. Ostaci crkve su ležali na praistorijskom naselju starom oko 5.000 godina

 

image

image

image