css template

Lekovito blato

image

Lekovito radioaktivno blato sadrži ogromne koncentracije elemenata i jedinjenja čak i na po nekoliko hiljada puta veće nego što ih sadrži lekovita voda. Najveće količine nataloženog radioaktivnog blata, mulja (organskih i mineralnih) je na mestima gde topla voda izbija na površinu, usled naglog pada temperature. Tremalne vode iznose iz dubine najfiniji mulj, bogat mineralima i radioaktivnim materijama i polažu ga u blizini izvora i duž reke Toplice koja protiče kroz banju.

Lekovito radioaktivno blato deluje na nekoliko načina: termički, hemijski i mehanički. Termički efekti ovog blata su uslovljeni njegovim toplotnim svojstvima i omogućuju primenu viših temperatura nego pri kupanju u toplim vodama, dok su hemijski efekti uslovljeni huminskim kiselinama, radioaktivnošću i topljivim neorganskim materijama u vodi.

Lekovito blato se u Zdravstvenoj stanici “Vrujci” meša i zagreva do 60oC u specijalnim kazanima, a potom se, u zavisnosti od oboljenja i pacijenata temperatura prilagođava za toplo, indiferentno ili hladno blato. Blato se stavlja na oboleli deo tela u vidu obloga na 20 do 45 minuta, posle čega se ispira toplom vodom.


image

image

image