css template

Manastir Svetih Apostola Petra i Pavla i Stara škola

08.12. 2013 god.

image

Spomenik kulture sastoji se od manastira posvećenog Svetim Apostolima Petru i Pavlu i stare škole u kojoj je učio vojvoda Živojin Mišić u Paštriću.

Najstariji pomen ribničkog manastira, pretvorenog 1832 godine u mirsku crkvu, potiče iz 1657 godine. Za vreme Kočine krajine crkva je spaljena, da bi tokom 19. veka bila u više navrata obnavljana. Za poslednju obnovu 1823 godine zaslužan je knez Jovica Milutinović. Današnji manastir sagrađen je 1909 godine, prema projektu arhitekte Svetozara Ivačkovića. Osnove je upisanog grčkog krsta, sa prostranom oltarskom apsidom, spolja trostranom, a iznutra polukružnom i naglašenim prostorima za đakonikon i proskomidiju. Na zapadnoj strani je nesrazmerno mala priprata sa dve niše, od kojih je u jednoj smešteno stepenište kružne osnove koje vodi na galeriju. U originalnoj verziji crkva je imala kupolu. Glavni portal je naglašen tremom sa dva stuba spojena lukom. Crkva je izvedena od opeke i omalterisana. Dekoracija fasada postignuta je naizmeničnim horizontalnim trakama, crvene i žute boje.

Prva zgrada osnovne škole u Ribnici podignuta je 1839 godine. Zbog nesolidne gradnje osamdesetih godina 19. veka zamenjena je zdanjem koje je dospelo do naših dana, koje je vrlo prostrano jer ga je koristilo nekoliko okolnih sela. Kada je Paštrić dobio novu školsku zgradu, stara je pretvorena u učenički internat. Spomenik kulture, pored nesumljivih umetničkih vrednosti, poseduje i atribute svedočanstva značajnog za proučavanje istorijskih prilika u valjevskom kraju, od sredine 19. do početka sledećeg veka.

 

image

image

image