css template

Mionička naselja

image

Opština Mionica obuhvata površinu od 329 km2. U opštini Mionica ima 36 naseljenih mesta, i to Mionica (varoš) i 35 sela: Berkovac, Brežđe, Bukovac, Virocav, Vrtiglav, Velika Marišta, Golubac, Gornji Lajkovac, Gornji Mušić, Gunjica, Donji Mušić, Dučić, Đurđevac, Klašnić, Ključ, Komanice, Krčmar, Maljević, Mionica (selo), Mratišić, Nanomir, Osečenica, Paštrić, Planinica, Popadić, Radobić, Rajković, Rakari, Robaje, Sanković, Struganik, Tabanović, Todorin Do, Tolić i Šušeoka.

Slika Moja Mionica- Varoš u Srbiji

 


image

image

image