css template

Spomenik prirode Ribnica

Ribnička pećina sa oklinom stavljena je pod zaštutu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja i svrstava se u III kategoriju, 2 stepen zaštite kao Spomenik prirode Ribnica. Spomenik prirode Ribnica stavljen je pod zaštitu kao jedinstveni spelološki objekat u Srbiji u kome se nalazi stanište 15 vrsta slepih miševa (Chiroptera) zaštićenih kao prirodne retkosti. U neposrednoj okolini pećine nalazi se manastir Svetog Petra i Pavla i stara škola u Paštriću, 13 zaštićenih stabala lipe i reka Ribnica.

Pod Velike dvorane je prekriven zemljom i blokovima krečnjaka, ali i šljunkom, koji ovde taloži Ribnica pri visokim vodama. Pećinski potok je usekao plitko korito u nanosu – sloj zemlje i ogolićenoj podlozi od šljunka,ispod. U zadnjem delu dvorane potok se račva (dva kraka), ali se oni ponovo sastaju kod ulaza u pećinu. Na tavanici su retki stalaktiti i veći broj udubljenih oštrih ivica, nastalih otpadanjem stenovitih blokova.

Spomenik prirode Ribnica obuhvata površinu od 28 ha, na području opštine Mionica, katastarska opština Paštrić.

image

image

image