css template

Indikativno područje za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju:

1. Reumatske bolesti: Degenerativne reumatske bolesti zglobova i kičmenog stuba (osteoartritis – osteoartroza, spondiloze, cervikalni i lumbalni sindrom,...), Vanzglobni reumatizam ( periarthritis, epicondulitis, bursitisi, fubromialgie,...), Zapaljenske reumatske bolesti ( Reumatoidni artristis, Juvenilni hronični artritis, Sjogrenov sindrom, Ankilozirajući spondiloartritis – Mb. Beherenj, Psorijazni artristis,...);

2. Neurološka oboljenja: Oštećenja i bolesti centralnog nervnog sistema (hemiplegije, tetraplegije, paraplegije, cerebralna paraliza, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, oboljenje perifernih nerava, lezije i stanja posle operativnih zahvata) i oštećenja perifernog nervnog sistema;

3. Oboljenja koštano – zglobnog sistema i posttraumatskih stanja i njihove posledice (kontrakture zglobova, hipertrofije mišića, Sudekova bolest, stanja nakon ugradnje veštačkih zglobova);

4. Ginekološka oboljenja (hronični andekso-parametritisi, primarni i sekundarni sterilitet).

 

 

image

image

image