css template

Reka Ribnica

image

Reka Ribnica nalazi se na prostoru valjevskog krasa i pripada slivu Kolubare u koju se uliva kod Divaca u blizini Mionice. Ona celim tokom teče kroz opštinu Mionica sa površinom sliva od 115 km2. Kod Kozomora u selu Brežđe nastaje od Manastirice i Paklešnice na 300 m nadmorske visine. Dužina toka reke je 22 km. Ona teče pravcem jug-sever i nema značajnih pritoka, što je posledica suženja njenog sliva između Lepenice na zapadu i Toplice na istoku. Međutim, uzvodno od Kozomora njen sliv se naglo širi preko sastavnica Manastirice i Paklešnice. Produžena preko Manastirice, dužina toka Ribnice iznosi 36 km. Njen prosečan pad je od nastanka do ušća 0,75%. Veo sliv čini prelaz iz brdsko-planinskog ka planinskom reljefu. Veliki deo toka Ribnice je planinski, izuzev kraćeg dela od sela Paštrić, gde izlazi iz klisure, do ušća.

Ribnica kao alogeni tok Valjevskog krasa nema izrazito kanjonsku dolinu, već se sastoji od kanjonskih i klisurastih poteza, a mestimično i erozivnih proširenja. Dužina njene klisure – kanjona je 10.250 m od sastavnica Manastirice i Paklešnice do sela Paštrić. Reka je isekla preko 200 m duboku klisurastu dolinu meanderskog karaktera.

 

image

image

image