css template

Ribnička pećina

Ribnička pećina se nalazi na levoj strani reke Ribnice, desne pritoke Kolubare, u ataru sela Paštrić, 9 km južno od Mionice, u predelu gde se Podgorina spušta ka basenu Gornje Kolubare. Reka Ribnica ovde, meandrirajući useca klisurastu dolinu u krečnjacima, koja je ponegde dubine i do 200 metara.

Pod Velike dvorane je prekriven zemljom i blokovima krečnjaka, ali i šljunkom, koji ovde taloži Ribnica pri visokim vodama. Pećinski potok je usekao plitko korito u nanosu – sloj zemlje i ogolićenoj podlozi od šljunka,ispod. U zadnjem delu dvorane potok se račva (dva kraka), ali se oni ponovo sastaju kod ulaza u pećinu. Na tavanici su retki stalaktiti i veći broj udubljenih oštrih ivica, nastalih otpadanjem stenovitih blokova.

Ribnička pećina je 1976 godine stavljena pod zaštitu države, a 1993 godine je uređena revizija ovog prirodnog dobra, tako da je nova Odluka o zaštiti Spomenika prirode Ribnica doneta 1999 godine. Ona je pre svega zaštićena kao vredno stanište 14 (kasnije utvrđena i 15-ta) vrsta slepih miševa. Međutim, čitav ovaj prostor pećine, pre svega dolina i krečnjačka klisura reke Ribnice, čije su vode gotovo nezagađene, zaslužuju posebni pažnju.

image

image

image