css template

Crkva Svetog Nikole u Krčmaru

image

Crkva Svetog Nikole u Krčmaru, po narodnom predanju, zadužbina je Kraljevića Marka. Prvi put se spominje 1736 godine, kao manastir koji je nedavno obnovljen. Crkva je gorela u Kočinoj krajini 1788 godine. Danasnja građevina podignuta je 1793 godine i njeni ktitori su braća Nikola i Milovan Grbović, poznate vojvode iz Prvog srpskog ustanka, koji su pored krčmarske crkve i sahranjeni. Crkva je pravougaonog oblika sa polukružnom oltarskom apsidom i centralnim okruglim kubetom koje drže četiri stuba. Građena je od kamena. U drugoj polovini 19. veka hramu je dodata priprata od cigala, dok je krov od šindre zamenjen crepom.

Delovi crkve su bili živopisani. Živopis se sačuvao u kubetu, ali se zbog počađalosti i oksidacije boja teže raspoznaje. U kaloti kubeta je Sv. Trojica, ispod nje su četiri anđela koji pridržavaju kalotu. Između prozora naslikano je osam proroka u prirodnoj veličini. Ispod prozora su 4 jevanđeliste, dok su na potrbušju lukova koji nose kupolu postavljeni medaljoni sa 12 proroka. Posebnu zanimljivost predstavlja mali medaljon kod nogu jednog od proroka u kome su naslikane dopojasne predstave čoveka i deteta koji signirani kao “Teodor i sin Jego Jova”. Prema natpisu koji se sa zemlje teško raspoznaje živopis je iz 1802 godine i rad je predstavnika “Valjevske slikarske škole”, možda Petra Nikolajevića Molera i njegovog kruga. Ikona sudeći po stilu, predstavlja dobar rad Petra Nikolajevića Molera. Zapisi u Psaltiru govore o obnovi manastira Voljevče, o igumaniranju i Voljavči poznatog Aleksija Blagovešutenaca, koji je kao što izgleda bio slikar, kao i opremanju Voljevače knjigama i drugim predmetima.

image

image

image