css template

Terapije

U radu Zdravstvene stanice “Vrujci” - Odeljenje za fizikalnu medicnu i rehabilitaciju uglavnom se koriste:

Toplo blato: u obliku toplih pakovanja – temperatura blata odgovara indikacijama kao i opštem zdravstvenom stanju pacijenata i

Boravak u kadi: mirovanje - sedenje gde to zdravstveno stanje zahteva ili ležanje do 30 minuta sa odgovarajućom temperaturom – do 20 kupanja.

Terapije koje se primenjuju u procesu rehabilitacije i lečenja pored banjskog blata i vode:

Elektroterapije:

 • TENS: transkutana elektro neuro stimulacija, terapija bola;
 • Ultrazvuk: antedementozno, antiinflamatorno i analgetsko dejstvo. Poboljšava cirkulaciju na principu mikromasaže dubokog tkiva čime pojačava lokalni metabolizam;
 • Magnetoterapija: poboljšanje mikrocirkulacije i regulisanje poremećenog magnetnog polja;
 • Dijadinamičke struje: analgetsko, antiinflamatorno i antiedematozno dejstvo. Biostruje se lako podnose i imaju najmanje kontraindikacije; Soluks: dopuna primene prirodnog faktora;
 • Elektrostimulacija: centralna stimulacija koja se koristi kod pacijenata sa oduzetošću perifernog motornog neurona;
 • Sonoforeza: unošenje leka putem ultrazvuka.

Hidroterapija:

 • Kupke mogu biti opšte i lokalne;
 • Bazeni sa termomineralnom vodom;
 • Kupanje u pojedinačnim kadama i u “kanalu”.

Kinezi terapija:

 • Vežbe: jačanje paravertebralne muskulature kao i segmentne muskulature uz povećanje obima poktera;
 • aktivne vežbe sa otporom;
 • potpomognute vežbe;
 • individualni rad pri ugradnji proteze kuka.

Savetuje se: kupanje i plivanje u bazenima sa banjskom vodom, šetnja u “kanalu” sa banjskom vodom do 20 minuta, ispijanje banjske vode koja ima povoljne efekte na gastrointestinalni trakt, funkciju bubrega i snižavanje povišenog krvnog pritiska.

image

image

image