css template

Lekovita termomineralna voda

image

Temperatura termomineralne vode termalnih izvora u Pribarama, selo Mionica je u dijapazonu od 26,8oC (najniža zabeležena vrednost) do 28oC (najviša zabeležena vrednost). Ph vrednost vode se kreće od 7.36 do 7.7. Lekovite komponente ove vode su Ca, Mg, Fe. Takođe sadrži i veliki broj oligoelemenata, što je retkost u mineralnim vodama Srbije. Obogaćena je sumporoksidom, bogata selenom, fluorom, metasicilijumovim kiselinama i bikarbonatima. Sadrži idealan odnos kalcijuma, magnezijuma, natrijuma, kalijuma, gvožđa i mangana.

Pijenje termonineralne vode sa izvorišta i kupanje u termomineralnoj vodi kojom se pune bazeni kompleksa Sportskog centra “Lepenica”, ima širok spektar dejstva sa sledećim indikacijama:

  • oboljenja mokraćnih puteva i bubrega,

  • reumatska oboljenja,

  • hronična ginekološka oboljenja,

  • kožne bolesti,

  • bolesti probavnh puteva,

  • neuroze,neurotična i slična stanja.

 

image

image

image