css template

Termalna voda

image

U Banji Vrujci postoji 6 izvora mineralne vode i lekovito radioaktivno blato. Izdašnost ovih mineralnih voda je od 60-820 l/s (prosečno 200 l/s), pa je prema izdašnosti ova banja prva u Srbiji. Temperatura vode termalnih izvora u banji Vrujci je u dijapazonu od 21oC (najniža zabeležena vrednost) od 31oC (najviša zabeležena vrednost), ali najčešće se kreće od 26oC do 27oC. Termalne vode su gotovo idealne za punjenje rekreativnih bazena, pošto su niskomineralizovane, a na putu do bazena im se smanjuje radioaktivnost. Ph vrednost vode u vrujačkim vrelima se kreće od 7,1 do 7,4. One su neutralne do slabo alkalne pa su pre pogovne za neutralizaciju slabih kiselina u organizmu čoveka (u želucu na primer). Na osnovu rezultata kako terenskih tako i labaratorijskih fizičko-hemijskih analiza, kao i analiza radioaktivnosti mineralna voda u Banji Vrujci pripada kategoriji kalijum, magnezijum hidrokarbonatnih slabije mineralizovanih (oligomineralnih) hipotermi.

Po svom fizičko hemijskom sastavu ova voda pripada kategoriji oligomineralnih, hipotermalnih zemno alkalnih voda , u kojoj od jona dominiraju kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum, anjoni bikarbonata, hlorida, sulfata i fluorida.


image

image

image